De informatie in deze mededeling is vertrouwelijk en kan bij wet beschermd zijn. Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de genoemde persoon. Als u niet de genoemde geadresseerde bent moet je deze niet verspreiden, distribueren, openbaar maken of deze e-mail kopieren. Maatregelen nemen in afhankelijkheid van de inhoud van deze informatie is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. Gelieve onmiddellijk de afzender te verwittigen via e-mail als u deze e-mail per ongeluk heeft ontvangen en deze e-mail verwijderen van uw systeem. E-mail verkeer kan niet worden gegarandeerd veilig of foutloos te zijn aangezien de informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig is, of virussen bevatten. De afzender is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze boodschappen, die ontstaan ​​als gevolg van de e-mail verkeer. Als verificatie is vereist vraag dan een papieren versie.