Bedrijfscertificeringen

GS Staalwerken Groep en haar bedrijven zijn reeds enkele jaren gecertificeerd volgens de internationale normen EN 1090 (bouwen van staalconstructies), ISO 3834-2 (laskwaliteitsborging), VCA (Veiligheid Checklist), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

Tijdens de afgelopen periodieke audits hebben we GS Birkhoff Staalwerken en Staalbouw Weelde Int. opgenomen in de Groepscertificeringen en hebben beiden de ISO 14001 certificering kunnen bijschrijven (de overige certificeringen waren reeds bij hun bekend)

EN 1090-1/-2

De bedrijfscertificering volgens EN 1090-1 is wettelijk verplicht sinds juli 2014 en is noodzakelijk om de CE verklaring af te geven. In de norm EN 1090-2 staat in detail beschreven hoe een staalconstructie gemaakt dient te worden. Materialen, bewerkingstechnieken, lasmethoden, mechanische verbindingen, montage en oppervlaktebehandeling worden beschreven. Ook de algemene kwaliteitseisen en toegestane toleranties worden in de norm vermeld. Met de CE verklaring verklaar je dat je de constructie volgens de Europese norm- en regelgeving gemaakt hebt.

Een staalconstructie wordt gebouwd volgens één van de vier uitvoeringsklassen (EXC 1, 2, 3 of 4). Een staalconstructie voor een (agrarische-) opslaghal of varkensstal valt onder EXC 1, staalconstructies voor distributiecentra, fabriekshallen en dergelijke vallen onder EXC 2. Staalconstructies voor brugdelen, delen van windturbines en energiecentrales vallen onder EXC 3. Bijzondere constructies, bijvoorbeeld voor kerncentrales of stalen delen die grote mensenmassa’s moeten beschermen tegen wateroverlast kunnen onder EXC 4 vallen (bijvoorbeeld de waterkeerkleppen Veessen die momenteel door Staalbouw Weelde Int. worden gemaakt).

Voor de GS Staalwerken bedrijven is een certificering volgens EXC 3 voldoende gebleken. Voor GS Birkhoff Staalwerken BV en Staalbouw Weelde Int. hebben we een stap hoger ingezet en de certificering volgens EXC 4 gerealiseerd. In een aantal gevallen worden bij Birkhoff en Weelde hogere eisen gesteld aan de kwaliteitsborging, laskwaliteit, afwerking en materiaaleigenschappen en herleidbaarheid bij projecten voor onder andere Rijkswaterstaat.

ISO 3834-2

Certificering volgens ISO 3834-2 geeft aan opdrachtgevers het vertrouwen dat GS Staalwerken het kwaliteitssysteem met betrekking tot de lastechniek goed onder controle heeft. Het stelt eisen aan de lasserskwalificaties, lasmethodekwalificaties en lasmethodebeschrijvingen en aan de las-coördinatie. Met de bedrijfscertificering volgens ISO 3834-2 voldoe je voor een belangrijk deel (de lastechniek) al aan de eisen van de EN 1090-2.

VCA* /**

De VCA – certificering (oorspronkelijk Veiligheids Checklist Aannemers) is noodzakelijk om op locatie de montagewerkzaamheden te mogen verrichten. De checklist stelt onder andere eisen aan de veiligheidsopleidingen en de voorlichting, het maken van de montage- en veiligheidsplannen, de risico-inventarisatie, de bedrijfsgezondheidszorg en de periodieke keuring en het onderhoud van de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De montage-afdelingen van de GS Staalwerken bedrijven zijn allen VCA* gecertificeerd en GS Birkhoff Staalwerken is VCA** gecertificeerd, voornamelijk vanwege haar Birkhoff Staalbouw verleden en vanwege het monteren van de verkeersportalen over de snelwegen in ons land.

ISO 9001 / ISO 14001

Dan hebben we nog de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)en ISO 14001 (milieumanagement) bedrijfscertificeringen. ISO 9001 vormt de basis van het kwaliteitssysteem. De overige bedrijfscertificeringen zijn verweven in het ISO handboek. De werkwijzen die leiden van aanvraag van een mogelijke klant tot de oplevering van een geheel project liggen vast in gedocumenteerde werkinstructies en procedures. Zij geven onze opdrachtgevers het vertrouwen geven dat wij een gestructureerd kwaliteitsmanagement en milieumanagementsysteem hanteren. Bovendien tonen wij aan dat we voldoen aan de huidige wet- en regelgeving inzake het milieu en spannen wij ons in om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten.

***

De bedrijfscertificeringen worden periodiek (veelal jaarlijks) gecontroleerd door daarvoor geaccrediteerde instanties. Omdat wij als GS Staalwerken Groep bij alle bedrijven dezelfde systemen hanteren hoeft niet ieder jaar elk bedrijf te worden bezocht, maar wordt slechts bij een deel van de bedrijven een controle-audit uitgevoerd. Bij het hoofdkantoor wordt ieder jaar een audit gehouden.

De EN 1090-1/-2 en de ISO 3834-2 certificering wordt voor ons uitgegeven en ge-audit door onze Duitse partner GSI-SLV / DVS Zert. (vanwege de historische relatie met DIN-lasnormen)

ISO 9001, ISO 14001 en VCA certificeringen worden verzorgt door DNV-GL.

En.....GS Staalwerken Gerwen BV is naast alle certificeringen hierboven genoemd (behalve VCA) ook gecertificeerd voor het voeren van het FSC-keurmerk.

Het FSC-keurmerk geeft aan dat hout voor de traptreden gebruikt kan worden dat verkregen is uit duurzaam beheerd bosgebied. Zo dragen we ons steentje ook bij aan de samenleving. Volgend jaar zit in de planning dat de montageploeg van de trappenfabriek in Gerwen de VCA* bedrijfscertificering gaat behalen.

Hopelijk is het nu wat duidelijker wat al die certificaten op onze website doen en wie er waarom in de bedrijven rondloopt, vragen stelt en controles uitvoert.
Voor vragen naar aanleiding van dit stukje moet je zijn bij de Welding Engineer/KAM-coördinator van de GS Staalwerken Groep: Paul van de Wiel.