Energy

De markt voor windenergie is volop in beweging en het aantal windparken groeit. Onze Poolse vestiging, Smulders Polska, levert al jaren staalconstructies voor de on- en offshore windindustrie en de olie- en gasmarkt. Sinds 2013 zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met windenergieprojecten, onder de vlag van GS Staalwerken Group Energy.