Offshore High Voltage Station

  • Projectnaam: Offshore High Voltage Station (12053)
  • Opdrachtgever: GeoSea N.V.
  • Type constructie: staalconstructie
  • Afmetingen / gewicht: 100 ton
  • Geproduceerd door: GS Staalwerken Rheden

projectoverview (EN)